Handelsbetingelser

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Nordals Idrætscenter forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Nordals Idrætscenter.

§2 Medlemsbetingelser
Nordals Idrætscenter kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved betalingsservice (betalingskort) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 4. Et kontantmedlemskab (enkelt betaling) kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for betalingsservice (betalingskort) medlemskaber er, KUN i den første måned, løbende måned + 1 måned.
Opsigelsesfrist efter den første måneds medlemskab er 0 dage.
Vær opmærksom op at opsigelse i de sidste 2 bankdage i indeværende måned, kan resultere i at opsigelsen først finder sted i måneden efter.
Opsigelsen skal ske skriftligt til Nordals Idrætscenter på hjemmesiden i dertilhørende udmeldings formular.

§5 Prisændringer
Nordals Idrætscenter forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Disse har ikke indvirkning på et allerede tegnet medlemskab. En evt. prisændring træder først i kraft ved tegning af nyt medlemskab.
Prisændringer på eksisterende medlemskaber skal varsles mindst 1 måned inden næste betalingsdato.

§6 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, eller aflåses i de dertil indrettet skabe.
Nordals Idrætscenter garanterer ikke for tab pga tyveri eller tingskade.

§7 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Nordals Idrætscenter er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Nordals Idrætscenter tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i studiet. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§8 Sygdom
I tilfælde af længerevarende, +1 måneds, sygdom er det muligt at sætte et løbende måneders medlemskab i bero. Nordals Idrætscenter kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§9 Ferie
Et løbende måneders medlemskab kan sættes i bero ved minimum 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes Nordals Idrætscenter.

§10 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.